De inschrijfperiode voor Het 8e continent - vrijdag is voorbij.
Mocht u hier echter nog vragen rond
hebben kan u contact opnemen met dvg@deviezegasten.org